Anja Tjallema

Tolk en Vertaler Russisch - Nederlands

06-28 23 68 18

 

Bridging cultures

Nr. 5002 Register beëdigde tolken en vertalers Rbtv

Tolken

U kunt mij als tolk inschakelen voor congressen, presentaties en zakelijke besprekingen, ook via Skype, en voor langdurige trajecten met uw Russische partners.

 

Tolken is een vak apart, waarbij het belangrijk is om de vertaling van vaktermen goed te kennen en snel paraat te hebben. Ik kom graag goed voorbereid op een opdracht, daarom vraag ik altijd zo veel mogelijk relevante informatie ter voorbereiding. Als beëdigd tolk heb ik geheimhoudingsplicht.

 

Vertalen

Nederlands-Russisch, Russisch-Nederlands en Engels-Russisch.

Voor al uw zakelijke correspondentie, handleidingen, websites et cetera.

Ook als vertaler stel ik hoge eisen aan de kwaliteit van de door mij geleverde tekst. U kunt rekenen op een doordachte en gecheckte vertaling.

Een van mijn specialisaties is het vertalen van gedichten van het Russisch naar het Nederlands.

 

Revisie en redactie

Vaak zijn vertalingen voor bedrijven door verschillende vertalers gemaakt en het is handig als een revisor kijkt of de vertalingen consequent zijn. Voor TomTom heb ik bijvoorbeeld een dergelijke revisie uitgevoerd over handleidingen bestemd voor de Russische markt. Ik heb al meer dan 20 jaar ervaring als redacteur. Samen met u kan ik ook brieven opstellen voor uw Russische zakenpartners, of uw website zo vertalen dat de tekst is gericht op een Russisch publiek.

 

Tarieven

Tolk- en vertaalopdrachten kunnen sterk uiteenlopen. Mijn prijs per uur is afhankelijk van verschillende factoren zoals de duur van de opdracht en de moeilijkheidsgraad (bijvoorbeeld het technisch gehalte). In mijn tariefbesprekingen wil ik altijd rekening houden met uw budget. Idealistische, culturele en non-profitorganisaties geef ik graag korting.

 

Mijn basistarief voor vertalingen is € 0,15 per woord.

 

Het reviseren van vertaalde teksten kost € 35,- per uur.

 

Op alle vertalingen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

General Terms and Conditions apply to all translations.